La bouhaus se centra en la reflexió sobre els canvis que ha sofert l'ús de l'espai urbà al municipi de la Cava (Deltebre) i proposa un ús de l'espai públic com a espai de vivències, d'intercanvi i de relació entre les persones, en oposició a la tendència dominant per privatitzar-lo, controlar-lo i, en definitiva, homogeneïtzar-lo.
Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.
labouhaus@gmail.com

8 de juliol del 2011

Paisatge útil (2011)

Intervenció en l'espai públic del municipi de Deltebre  consistent en el tapament dels baixos situats en 3 cantonades ("les quatre carreteres"), on actualment hi ha una caixa, un banc i una immobiliària.

Peces de lona blanca de 6x4m muntades sobre la façana mitjançant cables tensors.

Mides: 7,7x3m; 15x3m; 13,3m