La bouhaus se centra en la reflexió sobre els canvis que ha sofert l'ús de l'espai urbà al municipi de la Cava (Deltebre) i proposa un ús de l'espai públic com a espai de vivències, d'intercanvi i de relació entre les persones, en oposició a la tendència dominant per privatitzar-lo, controlar-lo i, en definitiva, homogeneïtzar-lo.
Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.
labouhaus@gmail.com

8 de juliol del 2011

Les quatre carreteres són quatre carreteres 
(catàleg d'incidències) (2011)

El debilitament gradual de l'ús de "les quatre carreteres" com a centre urbà és un cas d'àmbit local que respon, però, a un fenomen urbanístic de caràcter general: la crisi de l'espai públic, on és cada vegada més difícil trobar espais amb un alt contingut simbòlic que representin emocions i esdeveniments del passat, el present i el futur.

Instal·lació consistent en la representació a escala 1:10 d'un tram de les quatre carreteres que comprèn 25.200m2 de trama urbana. 

Mides: 18x12m (escala 1:10)

A través del material de documentació s'hi expliquen alguns dels fenòmens socials que han fet que aquest espai hagi desenvolupat, fins als anys 70, les funcions que sovint s'associen a una plaça pública, fins a la seva "desaparició".

Paisatge útil (2011)

Intervenció en l'espai públic del municipi de Deltebre  consistent en el tapament dels baixos situats en 3 cantonades ("les quatre carreteres"), on actualment hi ha una caixa, un banc i una immobiliària.

Peces de lona blanca de 6x4m muntades sobre la façana mitjançant cables tensors.

Mides: 7,7x3m; 15x3m; 13,3m