La bouhaus se centra en la reflexió sobre els canvis que ha sofert l'ús de l'espai urbà al municipi de la Cava (Deltebre) i proposa un ús de l'espai públic com a espai de vivències, d'intercanvi i de relació entre les persones, en oposició a la tendència dominant per privatitzar-lo, controlar-lo i, en definitiva, homogeneïtzar-lo.
Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.
labouhaus@gmail.com

3 de juny del 2011


Sembla que tot dormi, incloent-hi els cotxes, les rodes, els sorolls.
                                                                                                                                 Imatge de "les quatre carreteres" als anys 60